Preparáty z histologie

Husté kolagenní vazivo neuspořádané
AZAN
1. kolagenní vlákna tvoří hustou plsť

7-pic 8-pic

Retikulární vlákna
impregnace stříbrem
1. tělo buňky s jádrem
2. výběžky retikulárních buněk

10-pic 9-pic

 

Pigmentové buňky
nebarvené
1. výběžky melanoforů (pigmentových buněk) s pigmentovými zrny
2. neobarvená jádra

12-pic 11-pic

 

Žírné buňky
alciánová modř, jádrová červeň
1. žírné buňky

15-pic 14-pic 13-pic

 

Šlacha
HE
1. tlusté svazky rovnoběžně uspořádaných kolagenních vláken
2. oploštělá jádra fibrocytů

17-pic 16-pic

 

Tukové vazivo
HE
1. tuková vakuola
2. jádro s drobnými vakuolami v perinukleární cytoplazmě
3. intersticiální vazivo

19-pic 18-pic

 

Hyalinní chrupavka
HE
1. vazivové perichondrium
2. izogenetická skupina chondrocytů v základní hmotě (hodně GAG -> bazofilní)
3. chondrocyty vznikající apozičním růstem z perichondria
4. základní hmota interteritoriální

20-pic 21-pic

 

Elastická chrupavka
HE
1. jednotlivé chondrocyty či jejich malé izogenetické skupiny
2. elastické fibrily viditelné i při přehledném barvení HE
3. subperichondrální zóna s nepočetnými elastickými vlákny v základní hmotě
4. početná elastické vlákna v centrální zóně

22-pic 23-pic

 

Elastická chrupavka
orcein

24-pic

 

Vazivová chrupavka
HE, Massonův zelený trichrom

25-pic

 

Enchondrální osifikace
HE
1. rostoucí hyalinní chrupavka
2. vrstav proliferující chrupavky
3. hypertrofická zvápenatělá
4. linie eroze
5. pronikající kapiláry s mezenchymem rozrušující zvápenatělou hypertrofickou chrupavku

26-pic 27-pic

 

Intramembránozní osifikace
HE
1. kostní trámec
2. mezenchym
3. osteoblasty na povrchu kostních trámců
4. osteocyty v lakunách

28-pic 29-pic

 

Kompaktní kost
HE
1. intersticiální lamely
2. osteon, Haversův systém
3. Haversův kanál

30-pic 31-pic

 

Spongiózní kost
HE
1. kostní dřeň
2. lamela spongiózní kosti
3. osteocyty v lakunách
4. sinusoidní kapilára

32-pic 33-pic

 

Hladký sval
HE
1. protáhlá, štíhlá těla svalových buněk
2. jádro
3. krevní kapilára

34-pic 35-pic

 

Kosterní sval
HE
1. svalové vlákno
2. jádro uložené pod sarkolemou

36-pic (1) 37-pic (1)

Kosterní sval
Heidenhainův hematoxylin

38-pic

 

Srdeční sval
HE
1. interkalární disk
2. jádro uprostřed kardiomyocytu

39-pic 40-pic

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *