Manuál absolventa LF vol. I.: Základy

Tento článek je určen studentům LF, budoucím absolventům, kteří se rozhodli zůstat pracovat v medicíně a v naší krásné zemi.

Během studia na LF jste se naučili spoustu užitečných věcí, také spoustu zbytečných a obsoletních.  Ale na všech lékařských fakultách napříč republikou chybí předmět, který by studenty naučil orientovat se v pracovně – právní problematice a budoucí absolventy připravil na reálný život. Náhoda? Nemyslím si, spíš záměr vychovat stádo nemyslících a pro systém konformních ovcí.

Opakovaně se u mediků setkávám s absolutní neznalostí reálného pracovního prostředí, velká část z nich ani netuší, za jakých podmínek se dnes pracuje, co mohou od zaměstnavatele očekávat a co po nich bude požadováno. Co si musí nechat líbit a co v žádném případě ne. Studenti vůbec neví, jak kritická je personální situace ve velké části nemocnic a do jakého průseru se zdravotnictví řítí.

V tomto článku se budeme zabývat základními pojmy a parametry pracovně – právního vztahu lékař x zaměstnavatel.

Peníze:

Za vaši práci vám náleží mzda či plat. Rozdíl je v tom, kdo je zřizovatelem nemocnice, ve které pracujete. Plat dostáváte v nemocnicích řízených ministerstvem zdravotnictví.  To znamená všechny fakultky. Mzda ve všech ostatních. Ať už je zřizovatelem kraj, město nebo soukromý subjekt (Agel).

Rozdíl mezi mzdou a platem je zásadní. V nemocnicích řízených MZ jsou závazné platové tabulky. Fakultka vám musí dát jako základní plat částku, která vám náleží podle platového stupně a třídy. Aktuální platová tabulka pro lékaře je tady: Platová tabulka lékaři 2016.pdf

platova-tabulka-01

Figurují tu dva parametry. Platový stupeň a platová třída. Třída je daná kvalifikací a vzděláním. Jako absolvent spadáte pod 11. platovou třídu (23 460,- hrubého = 18 244,- čistého), po zapsání do oboru (což je pouze formální záležitost a trvá pár měsíců) spadnete do 12. platové třídy. Stupeň se odvíjí podle odpracovaných let, tzn jako absolventi jste v 1. platovém stupni.

V nemocnicích, kde tabulka neplatí, jsou fakticky smluvní platy. Ještě před několika lety byly rozdíly u mladých lékařů zásadní (dostávali oproti tabulce méně), dnes se pomalu s nedostatkem personálu začínají nástupní platy srovnávat.

Nicméně pořád bývá nabízená mzda nižší, než je tabulkový plat. V dnešní době ve světle brutálního nedostatku lékařů je potřeba tabulku brát jako nepodkročitelnou hranici a nic pod ní nebrat. Bez diskuze. Oni potřebují vás, ne vy je.

Navíc, systémem platových stupňů se plat ve státních nemocnicích s odpracovanými lety plíživě zvyšuje, díky tabulce automaticky. V ostatních zařízeních je potřeba si toto vyjednat a zakotvit ve smlouvě.

Soukromé zařízení mívají nějaké svoje „tabulky“, nicméně platí, že co si domluvíte, to máte.

Smlouva, úvazek:

Pokud se domluvíte a nastoupíte do kýžené nemocnice, pravděpodobně dostanete kontrakt na rok s tříměsíční výpovědní dobou. Během prvních tří měsíců vás může zaměstnavatel bez udání důvodů vyrazit. A stejně tak vy, pokud naznáte, že to není to pravé ořechové, stačí nahlásit, že končíte a další den už nepřijdete. Po uplynutí oněch 3 měsíců je výpovědní doba 2 měsíce, platí pro obě strany.

Je dobré si ověřit, zda po roce dostanete automatiky smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel má totiž ze zákona právo vám roční smlouvu 2x prodloužit o rok. Proč to řešit? Pokud se rozhodnete pořídit si bydlení na hypotéku, banka vám s ročním kontraktem nic nepůjčí.
Úvazek:

Určitě znáte někoho, kdo má ve fakultní nemocnici úvazek 0,1 + PhD. Dělají standardní práci, jako ostatní absolventi, navíc jsou namočení do nějakého grantu či studie. Tito jedinci pomateně mluví o tom, jak dělají vědu, zachraňují lidstvo a tváří se, že nejpozději za rok je nobelovka doma. Životním zážitkem těchto kolegů bývá, jak je jednou pan profesor dopsal jako patnáctého spoluautora k článku, který vyšel v nějakém predátorském časopise v Bulharsku a onen ambiciózní encefalopat z toho má dodnes vlhké sny.

Toto bývalo běžnou praxí a fungovalo to jen díky kognitivnímu deficitu a nedostatku sebeúcty některých našich kolegů. Takže, takhle NE!! Je to prasečina, podvod a deformace trhu práce. Navíc, pro onoho pomatence to může mít dalekosáhlé negativní dopady.

Pokud budete chodit do práce 5 dní v týdnu, odpovídá tomu úvazek 1,0. Punctum. O tom není diskuze. Adekvátní reakce na jakoukoliv jinou nabídku je slušné odmítnutí a odchod z pohovoru. Fakticky to je přenesení části mzdových nákladů na univerzitu a části na absolventa samotného a jeho rodinu. Protože vyžít ve velkém městě se takovýmto příjmem nedá. Přednostové klinik si takto zajišťují pracovní sílu, kterou sami neplatí.

Pro encefalopata, který toto akceptuje, z tohoto rozhodnutí vyplývá několik dost nepříjemných rizik, o kterých se moc neví a nemluví:

Formálně se prodlouží doba předatestační přípravy. Desetinásobně, adekvátně poměru k celému úvazku. Šéfové kliniky vám naslibují, že se to „nějak“ udělá. Ve většině případů ano, ale stačí se někomu znelíbit a ejhle, problém je na světě. „Kolego, ale vy jste měl zkrácený úvazek, takže bohužel nemáte dostatečnou praxi“.  Na opakovaný dotaz mediků, co to v praxi znamená: Doba předatestační přípravy je dejme tomu 5 let praxe. Ale vy máte úvazek 0,1? Tak to vás čeká 50 let praxe před atestací 🙂

Případná nemocenská se počítá z onoho miniaturního platu. Stejně jako odvody na důchodové pojištění, což na stáří jistě oceníte.

Pokud máte problém s orientací v reálném světě a na takovouto nabídku kývnete a nastoupíte dejme tomu v květnu, pořiďte si sponzora. PhD stipendium vám začne chodit od října, do té doby je váš reálný příjem desetina tabulky, tj cca 2500 Kč hrubého měsíčně (1 225,- kč čistého na účet). V prvních měsících sloužit nebudete, jediná šance, jak si přivydělat, je po večerech chodit na brigády, třeba za kasu do Lidlu. Tam platí slušně. Mimochodem, PhD stipendium je kolem 7000Kč, takže máte skoro na nájem. Krásná odměna za 6 let náročného studia na LF, krom toho rodiče jistě ocení, že vás budou další roky živit…

Zapomeňte na hypotéku, banka se vám vysměje, větší peníze má pomocný dělník ve stavební firmě.

Se zkráceným úvazkem jste bití na penězích za služby. Výpočet je dost složitý, hodiny se dopočítávají do plného úvazku. V praxi to znamená, že s miniúvazkem dostanete za službu menší peníze, než váš stejně starý kolega s celým úvazkem, který pracuje ve stejné nemocnici.

Krom výše zmíněných dopadů na vás tento systém devalvuje hodnotu PhD. titulu. Po nástupu do práce máte co dělat se zapracováním, učením se a postupným pronikáním do oboru, takže na seriózní vědu rozhodně nemáte kapacity. Kvalita vaší práce bude nevyhnutelně nižší, než kdyby se problematice věnoval někdo s desetiletou praxí v oboru.

Pokud se setkáte s nabídkou na zkrácený úvazek + PhD, je potřeba ji razantně odmítnout. Kolegové, kteří na tyto úvazky pracují, devalvují cenu práce nás všech, myslím si, že je morálně správné jim to při každé příležitosti dávat důrazně najevo.
Služby:

V naší republice jsou nyní praktikovány minimálně tři různé systémy organizace nočních služeb. Legální je jen jeden z nich.

1) Směnný provoz. Standardní pracovní doba je 8 hodin.

Krom toho jsou další dva druhy směn – Noční a denní. Tyto trvají 12h. V reálu to vypadá tak, že když máte noční směnu, tj od 18h do 7h rána dalšího dne, před a po této směně máte volno. Tento systém je legální, není problém dodržet fond pracovní doby. Na druhou stranu je na něj potřeba větší počet lékařů, takže v praxi je aplikován pouze na některých klinických pracovištích, které jsou na tom personálně dobře. Pro lékaře to má několik dopadů. Nikdy nejste v práci víc, než 12h v kuse, což je fajn. Na druhou stranu „dvanáctek“ máte většinou víc, než byte měl „čtyřiadvacítek“, takže se hůř organizuje volný čas, pravidelné sporty apod. Zpravidla máte méně peněz, což je dané menším počtem přesčasových hodin.

2) Systém s 24h službami. Přijdete do práce ráno, odcházíte den později. Podle zákoníku práce nemůžete pracovat déle než 12h. Obchází se to tak, že část hodin se vykáže jako „čekání na práci“ nebo „pohotovost“. Je na dohodě se zaměstnavatelem, jak vám tyto „hluché“ hodiny proplatí…

Toto je obecně akceptovatelný systém, myslím si, že schůdný a pro obě strany výhodný. Po službě máte volný den, můžete si vyřídit, co je potřeba. Nebo jít třeba ambulovat někam k soukromníkovi…

3) jako 2. bod, ale po službě se zůstává v práci do odpoledne. Nelegální, nebezpečný. Představte si, že celou noc sedíte na ambulanci nebo operujete, ráno si dáte kávu a jdete znovu operovat. Chtěli byste být ten pacient? Já ne. Tenhle systém je potřeba důrazně odmítnout. Nikdo vás nemůže nijak donutit po službě zůstat. Pokud uděláte po službě nějaký průšvih, nikdo se za vás nepostaví, protože jste v práci neměli co dělat.

4)PaSoNetky. Sloužíte celý víkend v kuse.
V praxi to znamená, že přijdete do práce v pátek v 7:00 ráno a odcházíte v pondělí kolem 15:30 a když máte zákeřného šéfa, tak i později. To je více jak 80 hodin v kuse na pracovišti. Můžu vám s klidem říct, že pak už vás osud pacientů absolutně nezajímá, jde jen o to službu nějak přežít. Ke konci služby jedete na “safe mode”. Bohužel jsou údajně stále pracoviště, kde tento systém pravděpodobně funguje. Tento relikt je potřeba důrazně odsoudit !!!

Pokud vám budou tvrdit, že „se“ to tak dělá, že se „musíte“ postarat o „svoje“ pacienty, že si „jenom“ uděláte vizitu na oddělení, že „není kdo by se o pacienty postaral“. Jsou to kecy. Vy v práci po 24h službě být nesmíte, taková je legislativa, tím končí debata. Samozřejmě, že v případě nenadále nemoci kolegy vypomůžete, toto se týká plánovaného poručování zákoníku práce. Pracovišti, kde se po službě zůstává, bych se vyhnul obloukem, i jako pacient.

Toliko k první části článku. Pokud bude zájem, příště probereme konkrétní  nabídky na práci lékaře.

35 Comments
 1. Medick
  • Kverulant
 2. MEDIK
  • MUC
   • MUC
  • MUC
 3. Domi
 4. hedonism.bot
 5. Lenka
 6. Lukáš
 7. Honza
  • Kverulant
 8. Tomas dudkos
 9. Intra Vitam
  • kchrz kchrz
 10. Tomáš
 11. Owner
  • Nikola
  • Feltchar
  • Kverulant
   • kchrz kchrz
 12. Terka
  • realista
  • Kverulant
  • MUDr. Miloš Voleman
 13. kchrz kchrz
 14. Jakub (6. ročník)
  • Kverulant
 15. MUDr. Miloš Voleman
 16. Kverulant
 17. MUDr. Cizinec
  • kchrz kchrz
   • MUDr. Cizinec
    • Kverulant
    • kchrz kchrz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *